Isolamin väggpaneler

Huvudkomponenten i Isolamins kompletta marina inredningssystem är väggpanelen som finns i tjocklek från 16 mm upp till 100 mm, för krävande marina miljöer och skiftande krav och behov.

Med denna spännvidd av paneltjocklekar uppnås ljudreduktionsvärden på upp till 51 dB Rw och brandklass från B0 till A60. Det unika skarvsystemet med en C-formad skarvprofil gör att det är ett fullständigt flexibelt system. Panelerna är liksidiga och kan därmed ”ändvändas” för att minska spillet. Det går att återanvända de bortkapade delarna vid monteringen. Genom C-skarven uppnås en avsevärd styrka, jämfört med samtliga andra system på den marina marknaden, samtidigt ger det möjlighet att byta ut en enskild panel vid behov. Detta är också unikt för branschen.

I Isolamins väggsystem ingår också inspektionsluckor med brandklass B15, samt en mängd väl anpassade tillbehör. Hela systemet, med alla komponenter, samverkar till en enhet som uppfyller alla gällande krav.

 

Offertförfrågan

Kontakta oss om du vill veta lite mer och/eller önskar en offert.

 

 Kontakter

 info@isolamin.se

+46 926 756 00


Paneler & profiler

 Certifikat & egenskaper


 Produktblad

 

 

 


Kategorier MARIN & OFFSHORE

ProduktgruppCertifikatoTestvarden

ProduktgruppFlytandegolv

ProduktgruppTakpaneler

ProduktgruppVaggpaneler