108-0819_IMG_nedskalad_1500x400

Ljudisolering och ljudabsorption

Bullerskärmar och insynsskydd

Den dominerande källan för vägtrafikbuller är det ljud som alstras från bildäcken. Däcksljudet tilltar med ökad hastighet. För spårburen trafik dominerar ljudet från hjulen och rälsen. För flygplanstrafik är det normalt starten som orsakar buller på och vid flygplatsens närhet.

Isolamin erbjuder en helt ny typ av trafikbullerskärm med hög ljudisolering och ljudabsorption för att tillgodose marknadens behov av bullerskydd och för att förbättra ljudmiljön.

De främsta egenskaperna hos Isolamin Bullerskärm och Insynsskydd är:

 • Ljudabsorption: Klass A-D.
 • Tillverkade av helt obrännbara material.
 • Lätt demonterbara och flyttbara.
 • Till stor del återvinningsbara.
 • Enkel klotterborttagning.
 • Ett komplett flexibelt system med enkelt montage och infästning.
 • Stora designmöjligheter med avseende på kulör och form.
 • Testad och bevisad livslängd för användning i utomhusmiljö.
 • Praktiskt taget underhållsfria.
 • Uppfyller EU’s direktiv för bullerskärmar.
 • Kraftig konstruktion med 3-4 m mellan stolparna.
 • En mycket kostnadseffektiv lösning på bullerproblemen.

Offertförfrågan

Kontakta oss om du vill veta lite mer och/eller önskar en offert.

E-post: info@isolamin.se
Växel: +46 926 756 00


Paneler & profiler

 Certifikat & egenskaper


 Produktblad

 

 


Kategorier BYGG & INDUSTRI

industrikontor

kompletta väggsystem