Isolamin väggelement.

I hållfast, obrännbar och ljuddämpande sandwichkonstruktion, bildar ett system tillsammans med undertak, fönster och dörrar. Ett av marknadens smartaste skarvsystem ger snabbt montage, enkel demontering och återanvändning av enskilda element eller hela systemet. Dessutom är det mycket estetiskt tilltalande.

 

Anpassade produkter

Panelerna kan fås med galvaniserad stålplåt, rostfritt stål eller aluminium, målade eller belagda med PVC-folie. Dessutom kan en eller båda sidor levereras med perforerad plåt med inlimmat membran mellan plåt och isolering. Isoleringen kan vara mineralull eller EPS (Expanderad Polystyrén) med varierande volymvikt beroende på användningsområde.

Samtliga för montaget nödvändiga dörrar, fönster och profiler levereras anpassade för varje enskilt behov. Montageanvisningar och -ritningar ingår som en del av byggsystemen samt en hög servicegrad från företagets erfarna personal.

Offertförfrågan

Kontakta oss om du vill veta lite mer och/eller önskar en offert.

 

 Kontakter

 info@isolamin.se

+46 926 756 00


Paneler & profiler

 Certifikat & egenskaper


 Produktblad

 


Kategorier BYGG & INDUSTRI

industrikontor

kompletta väggsystem