Om Isolamins produkter

Isolamin erbjuder kunder, arkitekter, konstruktörer och slutanvändare en omfattande service. Redan på planeringsstadiet ger Isolamin information och support till kunder och slutanvändare så att en optimal lösning erhålls.

Genomarbetad och ekonomisk slutprodukt

Isolamin konstruerar, producerar och marknadsför ett komplett byggsystem baserat på en sandwichkonstruktion med tunnplåt som limmas på båda sidor om ett isolerande kärnmaterial. Beroende på användningsområde och funktionskrav utformas elementen med de egenskaper som erfordras.
Med Isolamins genomarbetade design- och layoutsystem uppnås en teknisk/ekonomisk slutprodukt oavsett krav på brandklass, hållfasthet, ljudreduktion, vikt, estetik och/eller korrosionsbeständighet.

Montage och underhåll

Isolamin har utarbetat omfattande och lättanvända instruktioner för montage och underhåll. Om någon komponent måste bytas ut, på grund av olycka eller annan opåverkbar orsak kan, oftast med kort varsel, ersättningsmaterial levereras. Företagets unika ställning ger stor flexibilitet och full kontroll.

Isolamin har sedan början av sjuttiotalet levererat sandwichelementsystem till tusentals kunder världen över och till de mest skiftande applikationer. Denna erfarenhet har gjort oss till en mycket flexibel och pålitlig leverantör.

Ett system

Produkterna består av vägg-, tak- och golvelement, inklusive profiler i ett system. Elementen monteras ihop med en unik C-skarv som ger en mängd fördelar som slät väggyta, stabilitet, flexibilitet och utbytbarhet. Andra elementtyper används för andra ändamål t ex bullerskydd.

Som en del av leveransåtagandet ingår också montageritningar, montageanvisningar och all övrig dokumentation som krävs.

Offertförfrågan

Kontakta oss om du vill veta lite mer och/eller önskar en offert.

 

 Kontakter

 info@isolamin.se

+46 926 756 00


Paneler & profiler

 Certifikat & egenskaper


 Dokument


Kategorier BYGG & INDUSTRI

industrikontor

kompletta väggsystem

 


Kategorier MARIN & OFFSHORE

ProduktgruppCertifikatoTestvarden

ProduktgruppFlytandegolv

ProduktgruppTakpaneler

ProduktgruppVaggpaneler