Mervärde för våra kunder

Omfattande service

Isolamin erbjuder kunder, arkitekter, konstruktörer och slutanvändare en omfattande service. Redan på planeringsstadiet ger Isolamin information och support till kunder och slutanvändare så att en optimal lösning erhålls.

Genomarbetad och ekonomisk slutprodukt

Med Isolamins genomarbetade design- och layoutsystem uppnås en teknisk/ekonomisk slutprodukt oavsett krav på brandklass, hållfasthet, ljudreduktion, vikt, estetik och/eller korrosionsbeständighet.
Isolamin har utarbetat omfattande och lättanvända instruktioner för montage och underhåll. Om någon komponent måste bytas ut, på grund av olycka eller annan opåverkbar orsak kan, oftast med kort varsel, ersättningsmaterial levereras. Företagets unika ställning ger stor flexibilitet och full kontroll.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta lite mer och/eller önskar en offert.

 

 Kontakter

 info@isolamin.se

+46 926 756 00