Vi tänker på framtiden

Miljö- och energipolicy

Isolamin Sweden AB tillverkar sandwichpaneler till marin & offshore samt till bygg & industri samt prefabricerade bostadsmoduler för bygg och industriella ändamål.

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi arbetar för en högre produktivitet och mindre energiförbrukning per producerad enhet.

Vi arbetar med att:
  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljö- samt energifrågor hos alla anställda
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
  • tillverkningsprocessen ska utvecklas så att den är så energieffektiv som möjligt
  • se miljö- och energiförbättrande åtgärder som affärsmässighet
  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
  • följa legala och andra krav

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta lite mer och/eller önskar en offert.

 Kontakter

 info@isolamin.se

+46 926 756 00