Vi tänker på framtiden

Kontinuerlig utveckling i miljöförbättring.

Isolamin bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete med att förbättra och miljöanpassa produkter, produktionsprocess och arbetsmiljö för att uppfylla lagar och rekommendationer.

Produktionen sker med energieffektiva maskiner i välisolerad produktionslokal. Isolamin bygger enligt krav för ett hållbart och miljövänligt byggande. Många av Isolamins produkter är granskade, bedömda och godkända av Byggvarubedömningen, branschens system för miljöbedömning av byggvaror. Så långt det är möjligt används energisnåla transporter. Med hjälp av optimeringsprogram säkerställs ett effektivt materialutnyttjande för att minimera råvaruåtgången. Allt engångsemballage går att energiåtervinna. Därtill omhändertas övrigt avfall på bästa miljömedvetna sätt.

 

logotypeBVB

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta lite mer och/eller önskar en offert.

 

 Kontakter

 info@isolamin.se

+46 926 756 00