Två affärsområden

Marin och offshore
samt bygg och industri.

Isolamin arbetar inom två affärsområden, Marin & Offshore och Bygg & Industri. Drygt 80% av all försäljning går på export. Inom Marin & Offshore finns kunderna i hela världen där det byggs fartyg och oljeplattformar.

Affärsområdet Bygg & Industri har sina kunder främst i Skandinavien och Nordeuropa. Här används produkterna för tillämpningar som fläktrum, verkstadskontor, bullerskydd, maskininbyggnader, akustikinbyggnader, renrum, slakterier, livsmedelsproduktion m.m.

Basen för båda marknadssegmenten är väggsystem baserat på tunnplåt och mineralull, kompletterat med ett välutvecklat system av profiler, golv- och takelement samt dörrar, fönster och våtrum.