isolamin_fabrik_ovan-2

En av världens
ledande leverantörer.

Isolamin är en av världens ledande leverantörer av produkter och kundanpassade lösningar inom området sandwichelement, där höga krav ställs på ljudreduktion, hållfasthet, täthet, brandsäkerhet och estetik. All tillverkning sker i Sverige.

 

Marknaden

Isolamin arbetar inom två affärsområden, Marin & Offshore och Bygg & Industri. Inom Marin & Offshore finns kunderna i hela världen, där det byggs fartyg och oljeplattformar. Affärsområdet Bygg & Industri har sina kunder främst i Skandinavien och Nordeuropa.

Produkterna

Produkterna består av vägg-, tak- och golvelement inklusive profiler i system som ingår i sandwich-konstruktioner. Elementen monteras ihop med ett skarvsystem som ger stora fördelar som stabilitet, flexibilitet och utbytbarhet.

Kvalitet

Certifierade mot SS-EN ISO 9001:2015. Isolamin arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Alla produkter är certifierade av olika kvalitetsinstitut, klassningssällskap och myndigheter. Isolamin har drygt 200 certifikat och patent.

Service

Isolamin är känt för sin höga servicegrad. Manualer och instruktioner är genomarbetade och instruktiva. Leveranser av reservdelar och kompletteringar utförs snabbt och effektivt. Alla anställda vet att service säljer och agerar utifrån detta.

Verksamhetsorter

Produktionen sker i Överkalix, 40 km söder om Polcirkeln. Försäljningskontor finns i Överkalix och Stockholm