omisolamin

Stål och mineralull

I det enkla vilar
det genialiska

I det enkla vilar det genialiska och egentligen är det rätt enkelt. Det handlar om stål och mineralull. Tillsammans skapar de paneler med idealiska egenskaper.

Grundat 1973

När Isolamin grundades i norra Sverige 1973 tillverkades de första panelerna av tunna galvaniserade stålplåtar, limmade på en kärna av tvärställd mineralull. De brandsäkra, bullerdämpande och självbärande sandwichelementen hittade snabbt sin målgrupp hos redare och varv över hela världen.

Ett helt system

Sedan dess har Isolamins paneler utvecklats till ett helt system för golv, väggar och tak till såväl fartyg och plattformar som bygg och industri. Väggarna tillverkas fortfarande i stål och mineralull men numera även i aluminium och EPS (Expanderad Polystyrén).

Det unika skarvsystemet skapar helt släta väggytor, ger en förnämlig styrka och stor flexibilitet vilket gett Isolamin framgångar över hela världen. Fartygsvarv i Kina, byggentreprenörer i Egypten och modulbyggare i Sverige kan tillsammans med tusentals användare i många länder vittna om systemets förträfflighet och goda ekonomi, inte enbart för byggarna utan också för slutanvändarna.