Utveckling ger möjligheter.

Isolamin_Certifikat-9001

Isolamin arbetar kontinuerligt med att utveckla sina produkter. Detta utvecklingsarbete bedrivs i egen regi och i samarbete med systerföretagen, akustikexperter, brandprovningsanstalter, materialexperter, leverantörer och kunder.

  • De flesta produkterna är idag certifierade av olika klassningssällskap. Läs mer >
  • Isolamin har drygt 200 certifikat och patent.
  • Isolamin har eget ljud laboratorium.
  • All produktion sker i egen regi för att säkerställa kvaliteten på alla ingående komponenter och processer.
  • Isolamin är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015.
 Produktcertifikat och egenskaper

Kvalitetspolicy

  • Vi ska tillverka sandwichelement som vid frisläppande av produkt skall vara 100% korrekta utifrån toleranser på produktbladet till kopplad utlovad produkt.
  • Vi ska leverera på utsatt tid till 100%.
  • Vår styrka är att vi har nöjda kunder. Vi följer kontinuerligt upp kundnöjdheten.
  • Vi ska systematiskt arbeta med ständiga förbättringar.
  • Vi ska uppfylla tillämpliga lagar och krav.