Isolamin väggsystem för
fläktrum och kanaler.

Isolamin har trycktestat väggsystem C med ingående profilsystem, inklusive en
egentillverkad inspektionsdörr, och erhållit typgodkännande upp till tätningsklass
D enligt EU-norm 1507:2002 och täthetsklass D enligt VVS AMA 98, 57 luftbehandlingssystem
samt täthetsklass C enligt Eurovent 2/2 -1996.

Komplett inbyggnadssystem

Fläktrumssystemet är ett komplett inbyggnadssystem med väggar, tak, dörr och för montaget nödvändiga anslutningsprofiler.
Panelerna är även testade i internationellt godkända testanstalter gällande:

 • Brand: Klass EI30
 • Ljudreduktion: 33 dB Rw
 • Ljudabsorption: Klass A (en sida perforerad)
 • Hållfasthet: Elementen klarar upp till 2000 Pa vid 3 meters spännvidd.
 • Korrosionsklass upp t.o.m. C5.
Ljudtestat

Fläktrumssystemet är även ljudtestat för användning i ventilationskanaler med delar av kanalens element med perforerad insida. Isolamin väggsystem
ersätter då användande av baffelljuddämpare och ger följande fördelar:

 • Stor ljuddämpning vid låga frekvenser.
 • Inget tryckfall.
 • Låg driftkostnad.
 • Ingen egenljudalstring.
 • Högt reduktionstal i kanalväggen.
 • Kondensisolering erhålls på ute- och avluftskanaler.
 • Inga kranar behövs för att lyfta ljuddämparen.
 • Elementen kan måttbeställas för snabbt montage.
Mycket hållfast

Förutom C-skarvsystemets montagefördelar är elementen mycket hållfasta och minimerar konstruktionens bärverk. Isolamin fläktrumssystem är avsett för omslutande konstruktioner till fläktrum och ventilationskanaler utsatta för övertryck eller undertryckslaster. För ej belastade konstruktioner erbjuds andra lämpliga produkter ur vårt sortiment. För mer information om systemet, val av material, specifikation och montage hänvisas till Isolamin fläktrumsmanual.

Isolamin Fläktrumssystem uppfyller täthetsklasser enligt nedan för 33CL50:
 • Täthetsklass C (max tryck 1600 Pa) enligt EUROVENT 2/2 1996.
 • Täthetsklass D (tryckklass 2) enligt prEN 1507:2002 och VVS-AMA.
 • För utföranden med perforerad plåt uppfylls täthetsklass B enligt EUROVENT 2/2 1996.
Isolamin Fläktrumssystem uppfyller korrosionklasser enligt nedan:
 • Kl. C2 – Z100 galvplåt)
 • Kl. C3 – Z275 galvplåt
 • Kl. C5 – rostfri plåt alt Magnelis Z310
Lämpliga paneler till kanaler

PA33CL50
PA33CL80
PA33CLH50
PA33CLH80

Offertförfrågan

Kontakta oss om du vill veta lite mer och/eller önskar en offert.

E-post: info@isolamin.se
Växel: +46 926 756 00


Väggsystem fläktrum
Fläktrum

Kanaler

Schakt


Paneler & profiler

 Certifikat & egenskaper


 Dokument


Kategorier BYGG & INDUSTRI

industrikontor

kompletta väggsystem