oil-platform-484859_1200x839

Isolamin tar hem order på paneler till plattformen Amherstia.

Isolamin har tagit hem en order från den svenska oljeplattformstillverkaren Apply Elmtunga AB. Ordern innefattar flytande golv (durk), vägg- och takpaneler som ska användas i tillverkningen av ett ”Living Quarter” för den nya oljeplattformen Amherstia.

Den tre våningar höga bostadsplattformen med en area på 1082 m2 byggs av Apply Elmtunga AB (på beställning av BP Trinidad & Tobago) i Arendal, Göteborg för att sedan flyttas sedan till gasfältet Amherstia utanför Trinidad & Tobago.

Isolamin har tidigare också levererat till flera av Apply Elmtungas projekt, däribland till Amherstias systerplattform Mahogny B.

 

Om Isolamin

Isolamin är ett innovativt företag som konstruerar, producerar och marknadsför ett komplett byggsystem baserat på en sandwichkonstruktion med tunnplåt som limmas på båda sidor om ett isolerande kärnmaterial. Beroende på användningsområde och funktionskrav utformas elementen med de egenskaper som erfordras. Med Isolamins genomarbetade design- och layoutsystem uppnås en teknisk/ekonomisk slutprodukt oavsett krav på brandklass, hållfasthet, ljudreduktion, vikt, estetik och/eller korrosionsbeständighet.

Produkterna säljs till varv och plattformsbyggare, byggentreprenörer, fastighetsägare, industrier, kommuner och myndigheter över hela världen.