Isolamin energieffektiviserar och investerar för framtiden

– Isolamin ingår just nu i ett energieffektiviseringsprojekt via Länsstyrelsen. I och med det projektet har vi fått tillgång till extra mycket kompetens och resurser. Vi har på vår fabrik i Överkalix genomfört en grundlig energikartläggning. Kartläggningen har gjorts för att ta reda på exakt hur mycket energi vi förbrukar men också för att belysa var vi behöver sätta in åtgärder för att minska vår energiåtgång, säger Magnus Hansson, platschef på Isolamin.

 

Effekter

Magnus berättar:

– Den energikartläggning som gjordes pekade på 8-10 möjliga åtgärdspunkter. Utifrån denna kartläggning har vi nu påbörjat att åtgärda 4 av dessa punkter genom en stor omfattande ombyggnation av vår ventilation.

– Effekten av denna ombyggnation leder till att vi kommer att spara en hel del utsläpp av C02. Lite kort förklarat så kommer den nya ventilationen att minska värmeförbrukningen vilket också kommer att leda att vi avsevärt kommer att minska vår energiåtgång under de kallaste perioderna.

– Vi kommer att investera ca 9,5 miljoner kronor i denna energieffektivisering. Vi förväntar oss därefter resultat i form av minskad energiförbrukning för uppvärmning, från ca 2 500 000 kWh/år till ca 900 000 kWh/år. Rent konkret innebär det att vi kommer att minska vår förbrukning av eldningsolja med ca 150 m3 men också vår elförbrukning med ca 300 000 kWh/år.

– Allt detta har denna energikartläggning påvisat och med den expertrådgivning vi har fått så var ju besluten mycket lättare att ta. Vad gäller kostnaderna för investeringen så har vi ansökt om, samt beviljats, att få ta del av de avsatta anslag som Klimatklivet erbjuder.

 

Erfarenheter

– Vi tycker att det här är viktiga investeringar och åtgärder som kan bidra till positiva effekter på miljö och klimat. Vi skulle gärna rekommendera andra företag att göra samma sak, ta kontakt med Klimatklivet, se över vad ni kan göra för att förbättra er verksamhets klimatpåverkan.

– När det kommer till vilka erfarenheter vi har fått med oss från detta så kan jag nog sammanfatta det som så att ”De absolut viktigaste är att först och främst göra en bra energikartläggning, då kommer all fakta på bordet och man får en lista på åtgärdsförslag som man kan ha som beslutsunderlag”, avslutar Magnus.

Tagged on: