Isolamin har deltagit i ett 5-årigt projekt, Energieffektviseringsnätverket Norrbotten, där Energikontor Norr varit projektledare. Med deltagare från flera företag i Norrbotten var målet att gemensamt spara 30% på deras CO2 utsläpp.

Nu är projektet avslutat och vi ser enbart positivt på resultatet och vad vi fått med oss. Främst har vi fått ett bra stöd av Energikontoret vid tex energikartläggning av verksamheten. Utifrån kartläggningen har vi under dessa fem år gjort ett flertal åtgärder. Största åtgärden är att vi har byggt ny ventilationsanläggning och installerat en plattvärmeväxlare. Genom denna återvinner vi nu energin på den frånluft som går ut ur fabriken. Den energin vi återvinner klarar sedan att värma den nya tilluften in i fabriken, upp till hela 90%.

Med de åtgärder vi genomfört har vi minskat vår energiåtgång samt sparat en hel del CO2 utsläpp. I förhållande till basåret 2016 har vi minskat energikonsumtionen med 74%, energikostnaderna med 78 % samt sänkt CO2 utsläppen med 86 %.

Vi ser fram emot nya framsteg för miljön och fortsätter vårt arbete med energieffektivisering.