Värmerum för härdning

Vi har varit på besök hos vår kund Skultuna Flexible. De bygger just nu värmerum med våra anpassade paneler. Dessa rum ska sedan användas för värmehärdning av några typer av deras laminerade produkter.

Snabbt och enkelt

Att bygga med Isolamins paneler går snabbt och enkelt, här ser vi ett exempel på det. Halva rummet är uppe efter bara några timmars arbete.

Tidigare leveranser

Vi passade samtidigt på att ta oss en titt på de industrirum som vi levererade till Skultuna Flexible för några år sedan. Bilder ser ni nedan. Rummen fyller sin funktion där det finns krav på avskiljda miljöer. Bland annat för att begränsa mängden damm och stoft i vissa produktionsprocesser.

Skultuna FlexibleSkultuna Flexible

Skultuna Flexible tillverkar unika flexibla laminat för elenergi, RFID, mobiltelefoni, antenner, värmeelement, solceller, förpackningar och många andra produkter och produktområden.