Energikontor Norr hade nätverksträff på Isolamin

Energikontor Norr förlade häromveckan en nätverksträff hos oss på Isolamin, bland annat för att titta på vår nya ventilation och vad den innebär.

Magnus Hansson, platschef berättar:
I Isolamins fabrik har vi nyligen satsat på att byta ut den gamla ventilationen. Vi har samtidigt installerat en plattvärmeväxlare genom vilken vi nu återvinner energin på den frånluft som går ut ur fabriken. Den energin vi återvinner klarar sedan att värma den nya tilluften in i fabriken, upp till hela 90%.

Energisparnätverket består av olika företag från Norrbotten, i många olika branscher, där medlemmarna beslutat sig för att gemensamt spara 30% på deras CO2 utsläpp. Projektledare: Energikontor Norr.

Inlägg nedan på Energikontor Norrs Facebooksida.