Bostadsmodul

Isolamins system för bostadsmoduler

Kompletta rum
direkt från fabrik.

Vi erbjuder marknaden bostadsmoduler producerade under kontrollerade
former i industriell miljö. Lyft dem på plats anslut el, vatten och avlopp i
schakt. Det är allt som behövs.

Modulbredder med full kompabilitet: 3 500 mm
Konstruktion: Stålstomme
Självbärande: Upp till åtta våningar på site.

• Hög leveranssäkerhet
• Tidsbesparande
• Kostnadseffektivt
• Hög och jämn kvalitet
• Minimerar mängden avfall
• Hög komfort
• Projektanpassad inredning

Isolamin – Kompletta rum direkt från fabrik

 

Hotell

 

Bostäder