List of profiles

List of profiles and panels.xlsx

BIM CAD 2D CAD 3D för tjocklekar av paneler av / for thicknesses of panels of Panels
PR11 (Revit Isolamin 2019) PR11 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50-80-100-150 PA33CL50 , PA33CL80 ,PA33CL100 ,PA33CL150
PR25 (Revit Isolamin 2019) PR25 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50 PA33CL50 , PA33P50
PR26 (Revit Isolamin 2019) PR26 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50 PA33CL50 , PA33P50
PR27 (Revit Isolamin 2019) PR27 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50 PA33P50
PR31 (Revit Isolamin 2019) PR31 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50-80-100-150 PA33CL50 ,PA33CL80 ,PA33CL100 ,PA33CL150 ,PA33P50 ,PA33P80 ,PA33P100 ,PA33P150
PR310 (Revit Isolamin 2019) PR310 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50-80-100-150 PA33CL50 ,PA33CL80 ,PA33CL100 ,PA33CL150 ,PA33P50 ,PA33P80 PA33P100 ,PA33P150
PR36P (Revit Isolamin 2019) PR36P (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50 PA33CL50 ,PA33P50
PR40100 (Revit Isolamin 2019) PR40100 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 100 PA33CL100
PR4050 (Revit Isolamin 2019) PR4050 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50 PA33CL50
PR4080 (Revit Isolamin 2019) PR4080 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 80 PA33CL80
PR42 (Revit Isolamin 2019) PR42 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50 PA33CL50  ,PA33P50
PR52P (Revit Isolamin 2019) PR52P (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50 PA33CL50 ,PA33P50
PR620 (Revit Isolamin 2019) PR620 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50-80-100-150 PA33CL50 ,PA33CL80 ,PA33CL100 ,PA33CL150 ,PA33P50 ,PA33P80 ,PA33P100 ,PA33P150
PR625G (Revit Isolamin 2019) PR625G (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 100 PA33CL100 ,PA33P100
PR626 (Revit Isolamin 2019) PR626 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 100 PA33CL100 ,PA33P100
PR627 (Revit Isolamin 2019) PR627 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 100 PA33P100
PR636 (Revit Isolamin 2019) PR636 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 100 PA33CL100 ,PA33P100
PR642 (Revit Isolamin 2019) PR642 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 100 PA33CL100 ,PA33P100
PR652 (Revit Isolamin 2019) PR652 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 100 PA33CL100 ,PA33P100
PR677 (Revit Isolamin 2019) PR677 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50-80-100-150 PA33CL50 ,PA33CL80 ,PA33CL100 ,PA33CL150 ,PA33P50 ,PA33P80 ,PA33P100 ,PA33P150
PR680 (Revit Isolamin 2019) PR680 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 100 PA33CL100 ,PA33P100
PR688 (Revit Isolamin 2019) PR688 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 100 PA33P100
PR725 (Revit Isolamin 2019) PR725 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 80 PA33CL80, PA33P80
PR726 (Revit Isolamin 2019) PR726 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 80 PA33CL80, PA33P80
PR727 (Revit Isolamin 2019) PR727 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 80 PA33P80
PR736 (Revit Isolamin 2019) PR736 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 80 PA33CL80, PA33P80
PR742 (Revit Isolamin 2019) PR742 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 80 PA33CL80, PA33P80
PR752 (Revit Isolamin 2019) PR752 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 80 PA33CL80, PA33P80
PR780 (Revit Isolamin 2019) PR780 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 80 PA33CL80, PA33P80
PR788 (Revit Isolamin 2019) PR788 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 80 PA33CL80, PA33P80
PR80 (Revit Isolamin 2019) PR80 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50 PA33CL50, PA33P50
PR825 (Revit Isolamin 2019) PR825 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 150 PA33CL150 ,PA33P150
PR826 (Revit Isolamin 2019) PR826 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 150 PA33CL150 ,PA33P150
PR827 (Revit Isolamin 2019) PR827 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 150 PA33P150
PR836 (Revit Isolamin 2019) PR836 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 150 PA33CL150 ,PA33P150
PR842 (Revit Isolamin 2019) PR842 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 150 PA33CL150 ,PA33P150
PR852 (Revit Isolamin 2019) PR852 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 150 PA33CL150 ,PA33P150
PR88 (Revit Isolamin 2019) PR88 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 50-100-150 PA33CL50 ,PA33CL100 ,PA33P50 ,PA33P150
PR888 (Revit Isolamin 2019) PR888 (Revit Isolamin 2019) 2D CAD Profiles (Isolamin 2019) 3D CAD Profiles (Isolamin 2019) 150 PA33CL150

 


DWG

2D CAD Profiles (Isolamin 2019).dwg

2D CAD Sandwich Panels (Isolamin 2019).dwg

3D CAD Profiles (Isolamin 2019).dwg

3D CAD Sandwich Panels (Isolamin 2019).dwg

 


2015

Panels vs 2015 (Isolamin 2019).rvt

 PR11 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR25 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR26 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR27 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR31 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR36 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR42 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR52 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR80 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR88 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR310 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR620 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR625 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR626 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR627 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR636 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR642 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR652 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR677 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR680 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR688 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR725 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR726 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR727 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR736 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR742 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR752 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR780 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR788 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR825 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR826 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR827 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR836  (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR842 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR852 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR888 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR4050 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR4080 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR40100 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 


2018

Panels vs 2018 (Isolamin 2019).rvt

 PR11 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR25 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR26 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR27 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR31 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR36 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR42 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR52 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR80 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR88 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR310 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR620 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR625 (Revit Isolamin 2018).rfa

 PR626 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR627 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR636 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR642 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR652 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR677 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR680 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR688 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR725 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR726 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR727 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR736 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR742 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR752 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR780 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR788 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR825 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR826 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR827 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR836 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR842 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR852 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR888 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR4050 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR4080 (Revit Isolamin 2018).rfa 

 PR40100 (Revit Isolamin 2018).rfa